Коментувати також можна з та

Ср, 26/06/19, 07:55
Меню сайту
Категорії каталогу
Проза [972]
Прозові твори друкуються тільки тут
Відеовірші [130]
Аудіовірші [49]
Українцям [2427]
Вірш-пісня [511]
Вірші про Україну [1377]
Вірші про рідний край [752]
Вірші про мову [160]
Збірки поезії, поеми [111]
Абетка [22]
Акровірш [31]
Байка [82]
Загадки [15]
Верлібр [139]
Елегія [50]
Історичні вірші [278]
Вірш-усмішка [950]
Вірші про сім'ю [378]
Вірші про рідню [137]
Вірші про жінок [638]
Вірші про чоловіків [99]
Вірші про військових, армію [176]
Вірші про Перемогу, війну [296]
Вірші про кохання [3148]
Вірші про друзів [704]
Вірш-казка [124]
Казка (проза) [25]
Проза для та про дітей [18]
Вірші для дітей [295]
Вірші про дитинство [315]
Вірші про навчання [50]
Вірші про професію [75]
Вірші про eмiгрантів [141]
Вірші в перекладі [591]
Вірші про свята [191]
Вірші про спорт [18]
Вірші про природу [1152]
Вірш-тост, вірш-привітання [89]
Для мене поезія - це [185]
Поети [264]
Поетична майстерня [51]
Оповідання, про поетів, творчість [22]
Релігія [268]
Щастя - ... [551]
Жінка - ... [243]
Життя... [3675]
Філософам [1228]
Громадянину [812]
Метафізика [135]
Опитування для Вас:
Що є загрозою розвитку української мови?
Всего ответов: 494

І як без статистики?
загрузка...
ШЛЯХ до ТВОРУ:  

         
Вірші/статті категорії та розділи української поезії, українська проза
    Твори за тематикою категорії та розділи української поезії, українська проза Поети
 

СТОРІНКА ПАМ'ЯТІ ВИДАТНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА, ЗАМОРДОВАНОГО СТАЛІНСЬКИМ РЕЖИМОМ НА СОЛОВКАХ У 1936 РОЦІ
Йде Плужник - крок важкий за кроком,
Неспішний та невпинний рух.
Рілля жорстка, але потроху
Перегортає землю плуг.

Із добре зораного поля
Насіння буйно проросте.
Щаслива Плужникова доля –
Щовесни оновляти степ.

***

Поете, як небес ти вісник,
У глиб світів стромляй свій плуг,
Де серед променів вогнистих
Дійснить найвищий розум рух.

Там віднайди єдине слово,
Знеси з небес, мов Прометей,
Хай спалахне від нього мова,
І стане світло між людей.

***

До слова слово - без щілини
Вони лягали у рядок,
Бо віршував не на хвилину,
А на значніше довший строк.

Поете, Плужниковів приклад
Нехай тебе оборонить
Від голосливих зайвих витрат,
Щоб чулось, як душа бринить..

1995

ПЕРЕКЛАДИ ВІРШІВ Є. ПЛУЖНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ НА РОСІЙСЬКУ

ПЕРЕКЛАДИ__________________________________________ ОРИГИНАЛИ

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «КАНЕВ»______________________ УРИВОК З ПОЕМИ «КАНІВ»

И так молюсь я иногда: гряди,_____________________І так молюся інколи – гряди,
Пора, когда к наживе страсть убудет,______________ Доба від продажу й купівлі чиста,
Когда ни городов, ни сёл не будет,________________ Коли не буде ні села, ні міста,
А будут только люди и сады, ____________________ А будуть тільки люди і сади,
И прошлого кровавые следы _____________________І днів моїх скривавлених сліди
Омоет радость, сотворится чудо – ________________Омиє радість тиха і огниста,
Та мука, что переполняла груди,__________________І в кожних грудях мука особиста
Законом прорастёт – смелей иди__________________Зростить закон – у далечінь іди!
За даты всех календарей, в те дни,_________________За дати всіх календарів туди,
Где только правда все дела рассудит_______________Де не загасне правда промениста
Лишь правды свет во все века родил______________ Що дух її за давнини родив
Порывы творчества и грусть раздумий мудрых. _____Сум мудреців і пориви артиста.

***

З РОЗСТРІЛЬНОГО ЦИКЛУ______________________ИЗ РАССТРЕЛЬНОГО ЦИКЛА

На расстрел его вели – по глине скользкой,______Уночі його вели на розстріл.
А свернули – рыхлые пески.___________________Хтось тримав ліхтар, мов смолоскип.
На лице его чернели острые – _________________На неголенім обличчі гострі
Волоски. ___________________________________Волоски.

Кто-то фонарём чадил, как факелом,____________Віддалік, немов цілком байдуже
Отрывая небо от земли, - _____________________Офіцер димок цигарки плів
Офицер, взмахнув перчаткой лайковой,_________Тільки неба хмарний, темний кужіль
Прокричал коротенькое: пли!__________________Чув нудне і коротеньке – плі!

Вот и всё – не стало человека – ________________Відбулось. Мета моя далека,
Я подобной смерти не боюсь – ________________Я такої смерті не боюсь! -
Кровь взойдёт на миром, станет Меккой________Зійде кров, немов всесвітня Мекка,
Для твоих далёких синих блуз.________________Для твоїх майбутніх синіх блуз.

***
Садилось солнце, колыхались травы__________Сідало сонце.. Коливалися трави.
Пересчитал пули, - как раз на всех!___________Перерахував кулі, - якраз для всіх!
Не отличить виноватых от правых !___________А хто з них винний, а хто з них правий!
Из-под одних стрех_________________________З-під однакових стріх.

Не отклонится пуля – не будет смерть долгой.__Не схибить куля – не стогнатимуть довго
Посмотрели, - поле - море травы_____________Подивилися – поле! Ромен з трави…
Передний, хромой, ногами човгал,____________Передній, мабуть, ходив, - так човгав
Башмаки покривил._________________________Черевики скривив.

Спряталось солнце - почернели дали. _________Сховалось сонце. Сутеніло помалу.
В ночь по росе.____________________________Час би росі!
Кто-то бежал доложить генералу:_____________А хтось далеко десь генералу:
Все!____________________________________ – Усі!

***

А он молоденький был.________________________А він молодий-молодий…
Пушок по щекам струился._____________________Неголений пух на обличчі.
Вчера еще в школу ходил,______________________Ще вчора до школи ходив…
Еще ни в кого не влюбился._____________________Ще, мабуть, кохати не вивчив…

Но глаза и слова - злы... _________________________Так очі ж навколо лихі…
Сквозь зубы один - расстрелять!___________________Крізь зуби один – розстріляти!
Из памяти, как угли из золы,_____________________…А там десь солома дахів…
Две вспышки - Шевченко и мать._________________…А там десь Шевченко і мати…

Капелька пота с виска стекла_____________________Долоню на чоло поклав;
К губам, пересохшим от жажды.__________________Крізь пальці майбутньому в вічі…
Минута меж тем текла, не текла..._________________Хвилина текла, не текла…
Наган дал осечку дважды.________________________Наган дав осічку аж двічі…

А в третий раз... И солнечный смех,_________________А втретє… І сонячний сміх
И жизнь навсегда померкли... ______________________На драні упав черевики…
Так значит и правда , и радость, и грех,_______________І правда, і радість, і гріх,
И боль не навеки!..________________________________І біль не навіки!

ІЗ ВІРШІВ РІЗНИХ РОКІВ______________________ИЗ СТИХОВ РАЗНІХ ЛЕТ

Там все внизу - и море, и сады,________________Там, унизу, і море, і сади,
А здесь на скалах - только камень голый.________А тут на скелі тільки камінь голий…
Ведь с той поры, как стала магма твердой,_______Кора земля затверднула відколи,
Сюда никто еще не приходил._________________Може, ніхто не заблукав сюди.

Благоговей! В безмолвии сиди,_________________Благоговій! Сядь нишком – і сиди!
Не допускай к камням пренебреженья___________Бо зайвий рух, найменший кожен порух -
Любой небрежній вздох или движенье___________І замете усі твої сліди
И заметёт обвал твои следы.___________________Легкий, як час, тисячолітній порох!

И станет так, как будто не был ты,______________І буде знову так, мов ти й не був, -
А был от века только камень гулкий,____________Тільки граніт гарячий та строкатий…
И не найти нигде того окурка,__________________Навіть недокурка того не відшукати,
Что на скале забыл, сомлев от красоты.__________Що ти – у захваті – на прискалку забув.

***

Ракетой взмыл и канул в бездну вод_____________Ракетою піднісся і упав,
Гудок последний властный и тяжелый,__________Широким ревом прокотивсь додолу
А вслед за ним отчалил пароход,________________Гудок останній, Рушив пароплав,
Кормою поворачиваясь к молу._________________Кормою повертаючись до мрлу.

Пять-шесть минут шумливой суеты,______________П`ять –шість хвилин шамкої метушні,
Горячий взрыв движений, слов и линий,___________Гарячий вибух рухів слів і ліній, -
Одно нам солнце светит с высоты,________________І знову сонце в синій вишині,
Второе солнце из пучины синей._________________І друге сонце у безодні синій.

Толпа редеет быстро даже те,___________________Юрба на молі рідшає, і ті,
Что здесь остались, полностью забыли,----------------Що залишились, встигли вже забути,
Что где-то там в безбрежной пустоте,____________Що в безбережній світлій самоті
Плывет корабль... быть может погибель.__________Йде корабель, щоб, може, не вернути.

***

Забрезжило. В неясном сером свете___________Обутріло. В неяснім сірім світлі
Твое лицо мне кажется чужим._______________Твоє обличчя дивне і чуже…
Чей профиль нежный, щёки эти... ____________Цей профіль ніжний, щоки, що поблідлі
Твои?...Скажи... ___________________________Твої невже?

Страсть, утомленье, горести, невзгоды,________Гаряча пристрасть, втома й сон
Черты твои, как будто стерли те,_____________Вони мов стерли з рис твоїх всі ті,
Что я познал сквозь встречи и сквозь годы._____Що я пізнав крізь зустрічі і роки
В житейской суете.__________________________У повсякденній суєті!

И вот тебя впервые будто вижу,_______________І ось тепер я наче вперше бачу
Признать никак своею не могу... ______________Усю тебе – незнану і чужу…
Так чье же рядом я дыханье слышу,____________Так чий же сон і усмішку дитячу
Чей сон глубокий стерегу?____________________Я біля ліжка цього стережу?

***

Молчи, молчи! За нашими словами_________Мовчи! Я знаю. За всіма словами -
Опустошенные сады и холода._____________Холодний смерк, спустошені сади…
Страсть, вставшая стеной меж нами,________Це наша пристрасть стала поміж нами,
Нас разлучила навсегда.___________________Нас розділяючи назавсігди!

Вскипай, вскипай в отчаянном порыве..._______Шалій, шалій, від розпачу сп’янілий…
Но что порыв пред мрачной бездны тьмы. _____Що розпач той!? Річ марна і пуста!
Как поздно мы сердца остановили,__________…Як пізно ми серця свої спинили.
Как рано губы разлучили мы!______________…Як роз’єднали рано ми вуста.

Любимая! Утрачиваю силы.___________________О, друже мій! Останні трачу сили,
Ты далека - кричи иль не кричи!________________В країній тій уявній живучи,
Где образ твой, утраченный и милый, ___________Де образ твій, утрачений і милий.
Где голос твой... Молчи! Молчи! Молчи!_________Де голос твій… Мовчи! Мовчи! Мовчи!

***

Она шагнула в море. Кто она? –___________Вона зійшла до моря. Хто вона -
Отныне и самой ей безразлично...__________Навіть самій їй байдуже віднині…
Мы разные, но сущность в нас одна,_____ …Хіба не всі ми – єдності луна
И в ней мы друг от друга не отличны._______В скороминущій і пустій відміні.

Ленивое движенье - и легла________________Лінивий рух – і ось під ноги ліг
Под ноги ткани пестрая полоска.____________Прозорий вінчик – кинута намітка,
И нагота спокойно расцвела_________________І на стрункім стеблі високих ніг
На стеблях ног божественно и броско_________Цвіте жарка, важка і повна квітка -
__________________________________________Спокійний торс, незаймано нагий.

Спадает вал... Безмолвны берега...___________Спадає вал… Німують береги…
И снова плеск... И затихает снова.____________І знову плеск…І затихає знову…
То розовыми пальцами нога_________________То пальцями рожевої ноги
Смиряет ропот бездны бирюзовой.____________Вона вгамовує безодню бірюзову.

И вот её в объятия берёт____________________І відкрива обійми їй свої
Стихия вод, что всем ветрам открыта,_________Ця велич вод, усім вітрам відкрита, -
И кажется, нет больше Афродиты,____________Здається, повертає Афродіта
А есть лишь пена, что ей жизнь даёт..._________У білий шум, що породив її

1993-1995

Додав: вершник (10/06/12) | Автор: © Юрій Іванов
 
Розміщено на сторінці: Іванов Юрій, Поети
 
Переглянули твір - 2494 чол.
 
  
  у Вас # закладок

автору
за твір:

 Автор чекає на Вашу оцінку та коментар
Всього коментарів: 4
avatar
1 allagrabinska • 18:04, 10/06/12
пЕРЕКЛАД ЧУДОВИЙ!! 55555 hands P.S. ВІРШІ ТАКОЖ СПОДОБАЛИСЯ.
avatar
3 вершник • 20:00, 10/06/12
Дякую, що так оцінили.
avatar
2 Asedo1949 • 18:38, 10/06/12
Дякую,п.Юрію, що виклали сторінку, про вшанування пам'яті видатного українського поета Євгена Плужника. Мені сподобалися всі вірші на цій сторінці. hands hands hands
avatar
4 вершник • 20:02, 10/06/12
Спасибі за увагу і розуміння.


Додати коментар:

Для незареєстрованих користувачів є можливість додавати коментарі до основних, що є на сайті. Для активації форми увійдіть, натиснувши на позначку відповідної соцмережі
avatar

загрузка...

ОСТАННІ 10 КОМЕНТАРІВ до ПОЕЗІЇ та ПРОЗИ

(50 коментарів Ви можете переглянути на сторінці "НАШ ТОП ++")


             Украина онлайн


Форма входуу
Логін:
Пароль:
Інформації:     
Випадкове ВІДЕО з сайту:
Звернення до світової спільноти щодо дій...
00:03:14

ПОНОВЛЕНІ ТЕМИ ФОРУМУ:

ОНЛАЙН - РОЗМОВНИК    
    (міні-чат)

    АВТОР-АДМІН САЙТУ:
    Сайт: uid.me/vagonta
    Twitter, Тел.: 068-083-95-79
    E-mail: vagonta@gmail.com, virchi@yandex.ru

загрузка...

НАЙПОШИРЕНІШІ
КЛЮЧОВІ СЛОВА
Copyright MyCorp © 2006 Хостинг від uCoz