Коментувати також можна з та

Чт, 02/04/20, 09:18
Меню сайту
Категорії каталогу
Проза [974]
Прозові твори друкуються тільки тут
Відеовірші [130]
Аудіовірші [49]
Українцям [2471]
Вірш-пісня [518]
Вірші про Україну [1399]
Вірші про рідний край [764]
Вірші про мову [162]
Збірки поезії, поеми [111]
Абетка [22]
Акровірш [31]
Байка [87]
Загадки [15]
Верлібр [141]
Елегія [50]
Історичні вірші [278]
Вірш-усмішка [963]
Вірші про сім'ю [382]
Вірші про рідню [137]
Вірші про жінок [643]
Вірші про чоловіків [101]
Вірші про військових, армію [185]
Вірші про Перемогу, війну [305]
Вірші про кохання [3175]
Вірші про друзів [706]
Вірш-казка [126]
Казка (проза) [26]
Проза для та про дітей [18]
Вірші для дітей [303]
Вірші про дитинство [318]
Вірші про навчання [56]
Вірші про професію [75]
Вірші про eмiгрантів [144]
Вірші в перекладі [606]
Вірші про свята [193]
Вірші про спорт [18]
Вірші про природу [1168]
Вірш-тост, вірш-привітання [90]
Для мене поезія - це [185]
Поети [264]
Поетична майстерня [51]
Оповідання, про поетів, творчість [22]
Релігія [269]
Щастя - ... [556]
Жінка - ... [248]
Життя... [3776]
Філософам [1237]
Громадянину [820]
Метафізика [137]
Опитування для Вас:
У Вас є власний сайт?
Всего ответов: 548

І як без статистики?
ШЛЯХ до ТВОРУ:  

         
Вірші/статті категорії та розділи української поезії, українська проза
    Твори за тематикою категорії та розділи української поезії, українська проза Життя...
 

ВСЕЗАРАЖУЮЧИЙ ВІРУС. PANDAMIC.
ВСЕЗАРАЖУЮЧИЙ ВІРУС. PANDAMIC.
ЯК НЕ ЗАНЕПАСТИ ДУХОМ? HOW NOT TO LOSE ONE’S SPIRIT?
ВЕЛИКІ НАЦІЇ РОБЛЯТь ВЕЛИКІ ВІДКРИТТЯ
І ... РОЗПОВСЮДЖУЮТь СТРАШНІ ХВОРОБИ: ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ?
LARGE NATIONS MAKE LARGE INVENTIONS
AND… SPREAD DANGEROUS DISEASES: OVER-POPULATION?
 
1.       порозмовляйте про кризовий план із сусідами: що робити, якщо?
Talk about the crisis paln with neighbors: what to do, if?
2.       піклуйтеся один за одного;
take care of each other;
3.       створіть громаду підтримки;
create a community of support;
4.       будьте з іншими людьми;
be with other people;
5.       будьте сміливі: співчувайте іншим і перебувайте з іншими у важкі моменти;
be brave: show your compassion to others and be with others in difficult times;
6.       будьте присутні у житті інших;
be present in lives of others;
7.       не читайте і не слухайте новин якийсь час, слухайте Моцарта, розважайте й роздумуйте про добре і вічне- будьте філософами!
Do not read and listen to the news for some time, listen to Mozart, meditate and think about the good and the eternal- be philosophers!
8.       сприймайте невідворотнє, як належне;
take the inevitable, as something natural;
9.       будьте самі собою!
Be yourself!
10.   глибоко вдихніть, видихніть, похитайте тіло наліво-направо і сядьтое у нерухому, стійку позицію... вертайтеся до доброї сторони життя.
Inhale deeply, exhale, move your body to the right-to the left and sit in a motionless, stable posture… come back to the good side of life.
11.   запитайте самі себе, хто ви такі у цій ситуації? як ця ситуація впливає на мене? що я відчуваю? - проаналізуйте. які мої глибинні почуття? чи повен-ен/на я бути слабк-им/ою? як це може вплинути на інших?
Ask yourself, who you are in this situation?  How does the situation influences me? What do I feel? – analyse, what your deep feelings are? Should I be weak? How can it impact others?
12.   чому я боюся? бо наш світ - дуже слабкий, який легко розбити, зламати? насправді, життя усіх нас, людських істот поєднує: ми залежимо одні від других, ми маємо бути добрими одні до інших і вірити у краще!
Why am I afraid? Because our world is very weak, fragile? In fact, everyone’s life, of every human being, unites us: we depend on one another, we must be kind to each other and to believe in the better!
13.   колективна криза вимагає колективної відповіді: ми повинні старанно застосовувати те, що поглиблює наше почуття присутності, бути реалістами, опуститися з хмар на землю, розуміти наші сильні і слабкі сторони у ширшому колективі суспільства, яке ми разом ділимо за благами, перевагами і його слабкостями.
The collective crisis requires a collective answer: we must diligently apply, what deepens our feeling of presence, be realists, go down to earth, understand our weakness and our strengths in the vast collective of the society, which we all share in benefits, advantages and its disadvantages.
 
переклад та тлумачення - Івана Петришина, ЧАП
translation and editing by Ivan Petryshyn, WAC
https://tricycle.org/trikedaily/coronavirus-meditations/
Лауреат Нобелівської Премії Миру Далай Лама закликає усіх будистів, які вірять у читання молитв-наспівів читати мантру "Ара Тара (Зелену Тару), щоб послабити розповсюдження віруса і зменшити страх і страждання тих, хто заражений. ...
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā / Om Tare Tuttare Ture Svaha
“OM! O Tara! I entreat you, O Tara! O swift one! Hail!
ОМ! О, Таро! Я молю тебе, О Таро, що швидко відповідаєш! Вітай!
OM! Tara! T’invoco, O, Tara, prestissima, ti chiamo!
https://www.wildmind.org/mantras/figures/greentara
 
The Nobel Peace Prize laureate urged all Buddhists who believe in the recitation of mantras to recite the Arya Tara (Green Tara) mantra—Om tare tutare ture soha—to help mitigate the spread of the virus and to ease the fear and suffering those affected. “There are many people around the world who are worried and scared about the epidemic. I pray for them all,” the Dalai Lama said. (Phayul)
https://www.buddhistdoor.net/news/audiences-with-dalai-lama-halted-over-coronavirus-risk
"Om tare tuttare ture Soha",
https://www.ndtv.com/world-news/coronavirus-dalai-lama-tells-followers-to-chant-mantra-to-contain-coronavirus-threat-2171224
https://mandalas.life/2018/all-about-green-tara/
ПАПА:
 
"ми продовжуємо разом молитися у цей час всезагального зараження за хворих, їхніх родичів, за батьків, чиї діти зараз вдома. Понад усе, прошу вас молитися за владу", сказав верховний священик.
"Їм приходиться приймати рішення, і часто приймати рішення, які людям не подобаються, але вони- для нашого спільного добра. Часто, влада відчувається одинокою, яку не розуміють, "- сказав він. "Молімося за наших керівників, яким слід приймати рішення щодо цих заходів, щоб вони відчували підтримку молитви людей".
POPE:
“We continue to pray together in this moment of pandemic for the sick, their relatives, for parents whose children are at home. Above all, I want to ask you to pray for the authorities,” the pontiff said.
“They have to make decisions, and many times to decide on measures that people don’t like, but it’s for our good. Many times the authorities feel alone, misunderstood,” he said. “Let’s pray for our governors, who have to take decisions on these measures, that they feel accompanied by the prayers of the people.”
 
КАТОЛИЦьКА ВІДПОВІДь ЗАГАЛьНОМУ ЗАРАЖЕННЮ
Св. Ігнатій каже нам: Дух Божий "викликає відвагу і силу, згоду, і натхнення спокій" . Отож, довіряй у спокої і надійся у відчуттях. Це- голос,  якого треба слухатися.
 
"Не бійтеся!" - як казав Ісус багаторазово.
 
Не демонізуйте. ...Ковід-19 - не китайська хвороба; це- не "іноземна" хвороба. Нічиєї "вини" у ній немає. Як і не слід звинувачувати людей, які заразилися.
Пам'ятайте, що Ісуса запитали про сліпого чоловіка: "Хто згрішив, що цей чоловік народився сліпим?" Ісусова відповідь: "Ніхто (Ів. 9:2). Хвороба- не покарання. То ж не демонізуйте і не ненавидьте."
 
Багато чого відмінили через коронавірус. Любов- не є однією з тих речей.
 
CATHOLIC ANSWER TO PANDEMIC:
 
St. Ignatius tells us: God’s spirit “stirs up courage and strength, consolations, inspirations and tranquility.” So trust in the calm and hope you feel. That is the voice to listen to.
“Do not be afraid!,” as Jesus said many times.
Do not demonize. The other day a friend told me that when an elderly Chinese man got onto a subway car in New York City, the car emptied out as people started shouting slurs at him, blaming his country for spreading the virus. Resist the temptation to demonize or scapegoat, which increases in time of stress and shortages. Covid-19 is not a Chinese disease; it is not a “foreign” disease. It is no one’s “fault.” Likewise, the people who become infected are not to blame. Remember that Jesus was asked about a blind man: “Who sinned, that this man was born blind?” Jesus’ response: “No one” (Jn 9:2). Illness is not a punishment. So don’t demonize and don’t hate.
Many things have been cancelled because of the coronavirus. Love is not one of them.
 
МОЛИТВА ПРОТИ КОРОНАВІРУСА
 
Ісусе Христе, Ти подорожував містами і селами "лікуючи кожну хворобу і кожне захворювання". За Твоїм наказом, хворі оздоровлювались. Прийди зараз до нас на допомогу, коли по всьому світові розповсюджується коронавірус, щоб ми сподобилися відчути Твою лікуючу любов.
 
Оздоров тих, хто захворів на вірус. Нехай до них повернеться їхні сила і здоров'я через якісне медичне обслуговування.
 
Оздорови нас від нашого страху, який не дає народам можливості працювати разом, а сусідам- допомагати один одному.
 
Оздорови нас від нашої зверхності, яка може заставити нас домогтися невразливості до хвороби, що не знає кордонів.
CATHOLIC PRAYERS:
МОЛИТВА ДО НАЙСВЯТІШОГО ІЗБАВИТЕЛЯ
(Аніма Хрісті)
 
Душе Христа, освяти мене.
Тіло Христа, спаси мене.
Крове Христа, підбадьор мене.
Водо з ребра Христа, обмий мене.
Страсте Христа, зміцни мене.
О, добрий Ісусе, вислухай мене.
До Своїх ран пригорни мене.
Ніколи не дай мені відійти від Тебе.
Від злого Ворога, захисти мене.
У час моєї смерті, поклич мене,
і візьми мене до Себе,
щоб з Твоїми святими, я міг славити Тебе
на віки вічні.
Амінь.
https://adw.org/coronavirus-dispensation-and-prayers/

 
ЯК БОРОЛИСЯ ПРОТИ ПАНДЕМІЙ У ДАВНИНУ?
https://expres.online/history/chuma-kholera-vispa-ispanka-yak-lyudstvo-borolosya-z-globalnimi-epidemiyami-uprodovzh-istorii
1. переселення до сіл із великих міст, у будинки, де немає сирості, подалі від "брудних місць" (арабські лікарі);
2. у містах переганяли тварин: вважалося, що своїм диханням стада очищують повітря;
3. для індивідуального захисту, нюхали квіти, парфуми, пахучі трави;
4. зачиняли наглухо двері;
5. знахарі прикладали бубонів/лімфатичних  засушені шкірки жаб або гадюк, випалювали виразки... але, це не допамагало;
6. на цілий рік закривали суди, школи, церкви, театри, кінотеатри, забороняли заходити в магазин- замовлення виконували на вулиці;
7. хати обмазували вапном.
 
https://expres.online/history/chuma-kholera-vispa-ispanka-yak-lyudstvo-borolosya-z-globalnimi-epidemiyami-uprodovzh-istorii
Деякі Американські Індіанці молилися, встромляючи ножа у землю. Вони обходили хату, молячись, щоб оберігти дім. Вони заходили у підвал і запалювали лампи.
ЗАСОБИ:
Китайці вдаються до традиційної медицини: купують Швангуанґлян- травний засіб, що слідує принципам традиційної китайської медицини. Рідину роблять з пуп'янок Лоніцери Японіки , і - з фрукта Форсітії Суспенси, і рослин Скутеллярії Байкаленсісіс. Шанхайський Інститут Матерія Медіка сказав, що цей лік може допомогти загальмувати коронавірус. Дехто помилився, бо купили замість правильного препарата препарат з такою ж назвою, який вжижористовують для лікування птиці та худоби.
 
КУР'ЯЧА ЗУПА ДЛЯ ЛЕГЕНь
 
Вуханьський лікар Джанґ Джінонґ з Вуханьського Профспілкового Шпиталю заразився коронавірусом і сказав, що лікувався звичайними препаратами та кур'ячим бульоном, самоізолювавшись. "Слід частіше пити кур'ячий бульон, слід пропотіти. Піднімання температури тіла добре для боротьби з вірусом".
 
"Зела, що виганяють паразитів"
 
Горіхи пальми арека і беталю, які часто застосовують для вингання нематод, стрічкових глистів та інших кишкових паразитів з кишковика, відомі як "пургативні зела вигінних здібностей". ... Китайська Національна Комісія Охорони Здоров'я включила горіх арека як рекомендований рецепт для пневмоніє-подібних захворювань.
 
ЧАЇ ВІД КОРОНОВІРУСА
 
1. 3 грами кореня атрактилоду, 5 грамів сугої квітки бунґа мес, 3 грами сухої шкірки мандарина, 2 грами очеретяного кореневища, 2 грами листя шовковиці і 10 грамів кореня астрагала.
 
2. заварити 10 грамів кореня страгала, 10 грамів бульби білого атрактилода різома, 10 грамів сайлеру, 6 гр папороті різома, 10 гр сухого суцвіття мес, 10 гр юпаторію, 6 гркгг сушеної шкірки мандарина.
 
приймати двічі на день від 7 до 10 днів.
 
ТЕПЛА ПІДСОЛЕНА ВОДА
 
Відомий пульмонолог Джонґ Наншан вважає, що промивання ротової і носової порожнин теплою підсоленою водою кілька разів зранку і увечері попереджує інфекцію. але
 це не так.
 
ІНДІЯ
 
вживають коров'ячу сечу і лайно.
 
АЮРВЕДА І ГОМЕОПАТІЯ
 
приймають по дві краплі сезамової/кунжутної олії у кожну ніздрю щоранку.
 
інші вірять, що втирання класичної олії Унані допомагає при подагрі, болях у суставах, болі у спині, скальпу і грудях.
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/kimchi-cow-poop-and-other-spurious-coronavirus-remedies/2020/02/02/34c54b5a-43fe-11ea-99c7-1dfd4241a2fe_story.html
https://www.sciencealert.com/india-s-government-is-recommending-homeopathy-to-ward-off-the-coronavirus
translation and adaptation by Ivan Petryshyn, USA-UA

 

Додав: ivanpetryshyn (24/03/20) | Автор: © Ivan Petryshyn
 
Розміщено на сторінці: Життя..., Філософам, Громадянину
 
Переглянули твір - 101 чол.
 
  
  у Вас # закладок

автору
за твір:

 

Ключові (?): ВСЕЗАРАЖУЮЧИЙ ВІРУС, вірус

Автор чекає на Вашу оцінку та коментар
Всього коментарів: 0


Додати коментар:

Для незареєстрованих користувачів є можливість додавати коментарі до основних, що є на сайті. Для активації форми увійдіть, натиснувши на позначку відповідної соцмережі
avatar

загрузка...

ОСТАННІ 10 КОМЕНТАРІВ до ПОЕЗІЇ та ПРОЗИ

(50 коментарів Ви можете переглянути на сторінці "НАШ ТОП ++")


           Украина онлайн


Форма входуу
Логін:
Пароль:
Інформації:     
Випадкове ВІДЕО з сайту:
Весна!
00:02:05

ПОНОВЛЕНІ ТЕМИ ФОРУМУ:

ОНЛАЙН - РОЗМОВНИК    
    (міні-чат)

    АВТОР-АДМІН САЙТУ:
    Сайт: uid.me/vagonta
    Twitter, Тел.: 068-083-95-79
    E-mail: vagonta@gmail.com, virchi@yandex.ru

загрузка...

НАЙПОШИРЕНІШІ
КЛЮЧОВІ СЛОВА
Copyright MyCorp © 2006 Хостинг від uCoz